Projekt 2018

Romska Dansföreningen kommer i samband med valåret 2018 verka för att fler unga romska kvinnor aktivt tar del i valdeltagandet för att medverka till en positiv förändring för sig själva och andra i deras omgivning. Många unga romska kvinnor röstar inte av olika anledningar och har då inga förutsättningar för att påverka sin egen och andras situation till det bättre. Romska Dansföreningen kommer att bjuda in politiker och andra beslutsfattare till intressanta dialogmöten för att ge unga romska kvinnor en bättre överblick över hur Sveriges beslutsfattare verkar och styr Sverige samt hur varje individ, varje röst kan påverka. Projektet pågår under februari 2018 – december 2018 och är finansierat av MUCF.

Unga romska kvinnor besöker kommunalrådet Hanna Thome i Stadshuset i Malmö
Unga romska kvinnor besöker kommunalrådet Hanna Thome i Stadshuset i Malmö

Första gruppen med unga romska kvinnor besökte kommunalrådet Hanna Thome i Stadshuset i Malmö för att diskutera valprocessen samt det politiska läget i Malmö. Deltagarna fick ställa frågor och bestämde sig bl.a. för att delta i nästa kommunfullmäktige.